Bartar az Andeshae So Do Zayan Hai Zindagi Allama Iqbal

Bartar az andesha-e-sood o zayan hai Zindagi
Hai kabi Jaan aur kabi tasleem-e-Jaan hai Zindagi

Tu isse pemana-e-Amrooz o Farda se na naap
Jawadan, Pehem Rawan, Har Dam Jawan hai Zindagi

Apni duniya aap paida kar agar zindon mein he
sar-e-Adam hai Zameer-e-Kun Fiqan hai Zindagi

Zindagani ki haqeeqat Koh kan k dil se poch
Joe Sheer o Teesha o Sang e Giran hai Zindagi

Bandagi mein Ghat k rah jati hai misl-e-joey-e-kam aab
aur Azadi mein baher-e-bekaran hai Zindagi

Famous Urdu Poetry On Zindgi


Allama Iqba Poetry

Share on Google+0Share on Facebook0Email this to someoneDigg thisPin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on StumbleUpon0Share on TumblrShare on Reddit0Tweet about this on Twitter0Print this page

One Response

  1. zain November 9, 2011

Leave a Reply