Allama Muhammad Iqbal Poetry SMS

Mein ny Iqbal sey azrah-e-nasihat yeh kaha
Aamil-e-roza hai to aor na paband-e-namaz

Tu bhi hai shewa-e-arbab-e-raya mein kamil
Dil mein landan ki hawas lab pey tera zikr-e-hijaz

Jhoot bhi maslehat amez tera hota hai
Tera andaz-e-tamluq bhi sarapa Ejaaz

Khatam taqrir teri midhat-e-sarkar pey hai
Fikr-e-roshan hai tera mujad-e-aaeen-e-niaz

Dar-e-hukam bhi hai tujh ko maqam-e-mehmod
Palicy bhi teri pechida tarz zulf-e-Ayaz

Aur logon ki tarh to bhi chupaa sakta hai
Parda-e-khidmat-e-deen mein hawas-e-jah ka raaz

Nazar aa jata hai masjid mein bhi tu eid key din
Asar waaz sey hoti hai tabiat bhi gudaz

Dast parward tiry mulk key akhbar bhi hain
Cherna farz hai jin par teri tashhir Ka raaz

Is pey trrrah hai key tu shaer bhi keh sakta hai
Teri minaye sukhan mein hai sharab-e-sheraz

 Poem Written By Allama Muhammad Iqbal For His Son

Leave a Reply